beeldmerk

ATELIER KWASTENDANS - SCHILDERIJEN

KwastendansTjitske van der Heide en Ineke Graamans schilderen al jaren samen, soms zelfs tegelijkertijd aan één schilderij, vandaar de naam Kwastendans. Ze hebben ieder ook hun eigen werk, te vinden op:
www.tjitskevdheide.exto.nl
en
www.inekegraamans.exto.nl